Topic 02: Where Do You Live?

Jennifer meets Yoshi, a newcomer for the first time, so she's eager to know more about him.

Topic 02: Where Do You Live?

Jennifer: Are you the new employee?
Yoshi: Yes, I'm Yoshi.
Jennifer: My name is Jennifer, but you can call me Jennie. Where are you from?
Yoshi: i'm from Japan. Are you American?
Jennifer: No, I'm British. Where are you staying?
Yoshi: I'm staying in a hotel, but i'm looking for a aparment. Where do you live?
Jennifer: I live by the park. It's a very nice, safe and quite place.
Yoshi: That's great. My room is quite noisy.
Jennifer: well, I prefer quiet places.
Yoshi: Same here. Are there any apartments available by the park?
Jennifer: i'll check. Do you have a business card?
Yoshi: Sorry, not yet, but you can contact me via yoshi1@gmail.com. or at this phone number, 215-034-6890. My phone number doesn't have 7. i always try to avoid 7.
Jennifer: Oh. Why?
Yoshi: Because 7 "ate" 9.

Jennifer meets Yoshi, a newcomer for the first time, so she’s eager to know more about him. 
Jennifer lần đầu tiên gặp Yoshi, một nhân viên mới, vì thế cô ấy háo hức muốn biết thêm về anh ấy.

Jennifer: Are you the new employee? 
Jennifer: Cậu có phải là nhân viên mới không?

Yoshi: Yes, I’m Yoshi. 
Yoshi: Vâng, tôi là Yoshi.

Jennifer: My name is Jennifer, but you can call me Jennie. Where are you from? 
Jennifer: Tôi tên là Jennifer, nhưng cậu có thể gọi tôi là Jennie. Cậu đến từ đâu?

Yoshi: I’m from Japan. Are you American? 
Yoshi: Tôi đến từ Nhật Bản. Chị có phải là người Mỹ không?

Jennifer: No, I’m British. Where are you staying? 
Jennifer: Không, tôi là người Anh. Cậu đang ở đâu?

Yoshi: I’m staying in a hotel, but I’m looking for an apartment. Where do you live? 
Yoshi: Tôi đang ở một khách sạn, nhưng tôi đang tìm một căn hộ. Chị sống ở đâu?

Jennifer: I live by the park. It’s a very nice, safe and quiet place. 
Jennifer: Tôi sống ở gần công viên. Đó là một nơi rất đẹp, an toàn và yên tĩnh.

Yoshi: That’s great. My room is quite noisy. 
Yoshi: Tuyệt quá. Phòng của tôi thì khá ồn ào.

Jennifer: Well, I prefer quiet places. 
Jennifer: Tôi thích những nơi yên tĩnh hơn.

Yoshi: Same here. Are there any apartments available by the park? 
Yoshi: Tôi cũng thế. Có căn hộ nào gần công viên không?

Jennifer: I’ll check. Do you have a business card? 
Jennifer: Tôi sẽ kiểm tra xem. Cậu có danh thiếp không?

Yoshi: Sorry, not yet, but you can contact me via yoshi1@gmail.com or at this phone number, 215-034-6890. My phone number doesn’t have 7. I always try to avoid 7. 
Yoshi: Xin lỗi, tôi chưa có, nhưng chị có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ yoshi1@gmail.com hoặc số điện thoại này, 215-034-6890. Số điện thoại của tôi không có số 7. Tôi luôn cố tránh số 7.

Jennifer: Oh. Why? 
Jennifer: Ồ. Tại sao?

Yoshi: Because 7 “ate” 9. 
Yoshi: Bởi vì 7 “ăn” 9.

Chơi chữ: Ate. Từ đồng âm: Eight. (Ở đây chỉ cần hiểu đơn giản là cách nói đùa của Yoshi.)